Samsung New PC Studio 1.5.1.11053

Samsung New PC Studio 1.5.1.11053

Samsung Electronics Co., Ltd. – Freeware –
ra khỏi 12 phiếu
5 Stars User Rating
Phần mềm cho điện thoại di động SAMSUNG. Để đồng bộ hoá điện thoại di động & PC, hãy sao lưu hoặc tải về.

New PC Studio sẽ giúp bạn sử dụng các dữ liệu của máy tính và điện thoại di động của bạn. New PC Studio cho phép người dùng quản lý âm nhạc, hình ảnh và video và các thông tin cá nhân ngoài ra chẳng hạn như danh bạ điện thoại, tin nhắn và lịch trình trong điện thoại di động của họ bằng cách xuất chúng vào máy tính.

Tổng quan

Samsung New PC Studio là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Samsung Electronics Co., Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.854 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Samsung New PC Studio là 1.5.1.11053, phát hành vào ngày 23/09/2011. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/12/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0, được sử dụng bởi 98 % trong tất cả các cài đặt.

Samsung New PC Studio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Samsung New PC Studio đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Samsung New PC Studio!

Cài đặt

người sử dụng 1.854 UpdateStar có Samsung New PC Studio cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản